Blog

Ook op dag 4 begonnen we de dag met het trekken van kabels. Ditmaal niet in het onthaal, maar op het verdiep -2 waar de werkruimte van de technici zich bevindt. Dit was veel makkelijker aangezien de kabelgoten hier gewoon aan het plafond bevestigd zijn, en deze niet zoals in de hal boven het plafond liggen. Dit zorgde ervoor dat er ook veel minder tijd nodig was om deze klus te klaren. Na het trekken van de kabels moesten we een lamp monteren in een werkruimte. Hiervoor boorden we eerst een aantal gaten aangezien de nodige kabels ook via isoleerbuisjes mooi weggestoken moesten worden langs het plafond. Na het plaatsen van de lamp kregen we meer info over het plan om alle TL lampen te vervangen door LED lampen. De monteur die dit werk voor zijn rekening neemt is hier al sinds april mee bezig en heeft bijna 1/3 van de 2500 lampen op deze tijd vervangen. Hij is hiernaast ook wel nog bezig met andere zaken.