Blog

Op mijn voorlaatste dag, was er een grote diversiteit in de opdrachten die ik moest volbrengen. Eerst en vooral moesten we een probleem met een etiket-printer gaan oplossen. Hiervoor moesten we de scanner opnieuw configureren. Hierna moest ik verscheidene printers op meerdere afdelingen gaan controleren met het oog op vervanging door netwerk-printers. De namiddag begon met het aanvullen van de stockageruimte. Hierna mocht ik nieuwe smartphones voor het personeel inventariseren. Tenslotte moest ik enkele netwerkpagina's afdrukken van verscheidene printers.