Blog

Op mijn laatste stagedag moesten we eerst op interventie in het verloskwartier omtrent een probleem met een monitor. Het zoeken naar een oplossing voor dit probleem heeft lang in beslag genomen, we hebben hiervoor onder andere gebeld met de firma van de toestellen zelf. Na deze interventie mocht ik op verschillende afdelingen nieuwe printers gaan installeren. Tot slotte gingen we terug naar het verloskwartier om het probleem met de monitor verder te bekijken. Uiteindelijk bedankte ik iedereen waarmee ik heb mogen samenwerken. Ik kijk met een positief gevoel terug naar deze leerrijke stage.